top of page
Zoeken

De eerste 20 ondernemers!

Bijgewerkt op: 5 jun. 2020

Een Broodfonds is gebaseerd op vertrouwen en goede afspraken. Het moet eenvoudig blijven om contact te houden, te vergaderen en samen besluiten te nemen. Vijftig mensen zijn goed in staat elkaar persoonlijk te kennen.

Wordt een groep groter, dan sluipt er bijna vanzelf een zekere mate van afstand en anonimiteit in. Vertrouwen, zeggenschap en samenwerking zijn het fundament van ieder Broodfonds.


Deelnemers aan een Broodfonds storten hun maandelijkse inleg op hun eigen Broodfondsrekening. Zolang er niemand ziek wordt, loopt het tegoed van deze individuele bankrekening op. Soms spaar je maanden achtereen.

Het is niet zinvol om onbeperkt geld voor je Broodfonds op te potten. Daarom is er een maximum bedrag dat op je Broodfondsrekening kan staan, die is 36 maal je maandelijkse inleg. De automatische overschrijvingen blijven gewoon doorgaan, het overschot als er weinig of geen zieken zijn geweest, wordt (rond april) het jaar daarop teruggeboekt door de BroodfondsMakers.


Bij vertrek uit een Broodfonds neem je het saldo dat op dat moment op je Broodfondsrekening staat mee, nadat er aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan.


Hoe zit een Broodfonds juridisch in elkaar?

Juridisch is een Broodfonds een ‘informele vereniging’. Dat is een vereniging met een bestuur, statuten en een reglement waarin alle onderlinge afspraken worden vastgelegd. Een informele vereniging kan zonder tussenkomst van een notaris worden opgericht, maar wordt wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden moeten de afspraken van hun Broodfonds vastleggen in een reglement en tekenen allemaal een lidmaatschapsovereenkomst. Minimaal een keer per jaar komt het Broodfonds verplicht bij elkaar voor de algemene ledenvergadering.

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page